Ειδησεογραφία

Σημαντικές εξαγγελίες στο 2ο Forum Υγείας

Με σημαντικές συνεδριακές εκδηλώσεις, ολοκληρώθηκε το διήμερο 30 και 31 Μαΐου το «2ο Forum Υγείας» που διοργάνωσε η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» με κεντρικό θέμα «Παρόν και Μέλλον στην Υγεία: Ο ειδικότερος ρόλος της ως πυλώνας οικονομικής και κοινωνικής Ανάπτυξης».

Καινοτομίες στη Υγεία του Πανεπιστημίου Πατρών

Ένα πλούσιο ερευνητικό έργο καθώς και πλήθος εφαρμογών, έχει να επιδείξει το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αποδεικνύουν μια σειρά από καινοτομίες στο χώρο της Ιατρικής Έρευνας και της Βιο-ιατρικής που παρουσιάστηκαν μέσω πόστερ στο «2ο Forum Υγείας» στις 30 & 31 Μαΐου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ».

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα το πόστερ του Πανεπιστημίου.  

Ανάπτυξη 3-D Αναπαράστασης Ανθρώπινου Σώματος

Στόχος είναι η δυνατότητα διασύνδεσης πληροφορίας, όπως είναι το ελεύθερο κείμενο και η εμφωλιασμένη εικόνα με τα διάφορα σημεία ενός 3-D μοντέλου σε ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, με στόχο την ανάκτηση και εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα αυτό.

Ζητούμενο είναι επίσης η προσβασιμότητα από διαφορετικές τεχνολογίες, όπως PCs, Laptops, tablets και mobile συσκευές. Χρησιμοποιούνται διαδικτυακές τεχνολογίες (web) και εργαλεία, όπως είναι τα MakeHuman, Blender και WebGL, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας και επεξεργασίας, ποιότητας λογισμικού, διόρθωσης δυστοκιών, ενώ έχουν τη δυνατότητα παραμετροποίησης, προσαρμοστικότητας και επέκτασης στις ανάγκες του χρήστη.

Των: Αριστείδη Ηλία(1), Παναγιώτας Ρεβίθη(1), Ιωάννη Γαροφαλάκη(1), Μαρίνας Ανδρέου(2), Γεώργιου Πάρπα(2), Γεώργιου Πάνου(2)

* (1) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (2) Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Πληροφοριακό Σύστημα Διαφορικής Διάγνωσης

Διαφορική Διάγνωση (ΔΔ) είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να αναδεικνύεται η επικρατέστερη διάγνωση. Η ανάπτυξη συστήματος καταγραφής ιατρικού ιστορικού και κλινικής εξέτασης, με δυνατότητες συσχέτισης θησαυρού ιατρικής γνώσης, από όπου θα αντλούνται και θα διασταυρώνονται συσχετιζόμενα δεδομένα συνδυασμένα με παρακλινικό έλεγχο, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ταχεία και αποτελεσματική ΔΔ στην κλινική πράξη.

Οι υπάρχουσες τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων διαγνώσεων, βασίζονται στην στατιστική αναζήτηση όρων από τη συμπτωματολογία ασθενειών, με συνέπεια να εμφανίζουν στον ιατρό ένα μεγάλο πλήθος από στατιστικά ισοπίθανες ασθένειες ως διάγνωση, κάτι που δεν διευκολύνει το έργο του.

Η καινοτομία του συστήματος βασίζεται σε πιθανοτικές τεχνικές οι οποίες θα αναδεικνύουν κλιμακωτά τις πιθανότερες διαγνώσεις και θα οδηγούν σε κατευθυνόμενες και στοχευμένες πρόσθετες εξετάσεις (π.χ. απεικονιστικές) για την επιβεβαίωση της αρχικής διάγνωσης ή την οριστική επιλογή της μεταξύ των πιθανότερων, βασιζόμενο στη συσχέτιση παραμέτρων και την εν τω βάθει αναζήτηση δεδομένων του θησαυρού, οδηγώντας σε διάγνωση σε πραγματικό χρόνο και εξαλείφοντας την αβεβαιότητα.

Των: Αριστείδη Ηλία(1), Παναγιώτας Ρεβίθη(1), Νικόλαου Μήτση(1), Μαρίνας Ανδρέου(2), Γεώργιου Πάρπα(2), Γεώργιου Πάνου(2)

* (1) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (2) Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Μικροβιακών Πληθυσμών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Η επίπτωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων από νέα ανθεκτικά ή/και πολύ-ανθεκτικά στελέχη υπολογίζεται σε 4.100.000 νέα περιστατικά ετησίως στην ΕΕ, με κόστος 1,5 δις € και εκτιμώμενο αριθμό θανάτων στους 37.000, σύμφωνα με διεθνώς καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία. Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται, έχει σκοπό την επίβλεψη και καταγραφή της επίπτωσης και του επιπολασμού των παθογόνων στα νοσοκομεία και την κοινότητα.

Το σύστημα ενισχύει την επιτήρηση και αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται για την προφύλαξη και τον έλεγχο της μετάδοσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και των πηγών τους (π.χ. από αιμοκαλλιέργειες, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, κ.λπ.), το οποίο προσφέρει μέγιστη δυνατότητα έλεγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της εξάπλωσης τους, με ταυτόχρονο οικονομικό όφελος.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής μεμονωμένων δεδομένων, δεδομένων από αρχείο και αυτοματοποιημένα από κατάλληλες συσκευές ανάλυσης που χρησιμοποιούν τα μικροβιολογικά εργαστήρια των νοσοκομείων. Έχει παράλληλα τη δυνατότητα συσχέτισης ενός ασθενή και της κλίνης, του δωματίου-θαλάμου, της κλινικής, του ορόφου, του κτιρίου και των νοσοκομείων που νοσηλεύτηκε, έτσι ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η εξάπλωση των λοιμώξεων.

Των: Αριστείδη Ηλία(1), Ευανθίας Τσιτσόκα(1), Νικόλαου Μήτση(1), Γεώργιου Δαΐκου(2), Μαρίνας Ανδρέου(3), Γεώργιου Πάνος(3)

* (1) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

(2) Τμήμα Λοιμώξεων, Α’ ΠΠΚ, Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(3) Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Ανάλυση Δεδομένων & Εκτίμηση της Πρόγνωσης Ασθενών με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Η ειδική συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του Έργου Εν-ΝΟΗΣΗΣ (www.en-noisis.gr) έγκειται στην εξόρυξη γνώσης από ψηφιακά δεδομένα των καταγραφόμενων μεταβλητών και την ανάπτυξη αλγορίθμων απόφασης που θα συνεκτιμούν τα δεδομένα και θα υποβοηθούν τους ιατρούς στην εκτίμηση της κατάστασης και της πρόγνωσης των ασθενών.

Τα προς ανάλυση δεδομένα αφορούν κλινικούς ελέγχους εκτίμησης νοητικών λειτουργιών (π.χ. μνήμης, γνωσίας, φασίας), μετρήσεις δραστηριοτήτων καθημερινότητας (π.χ. προετοιμασία καφέ, πλύσιμο πιάτων), επιδόσεις σε ψηφιακά παιχνίδια προσομοίωσης (π.χ. αγορά ειδών, περιποίηση κήπου, προετοιμασία φαγητού) και βιοϊατρικές μετρήσεις (π.χ. εγκεφαλική δραστηριότητα, ποιότητα ύπνου).

Των: Σακελλαρόπουλου Γ., Αλεξάκου Χ., Παπανικολαΐδη Ι., Βλάχου Τ., Λεκάτου Α., Χαραλαμποπούλου Ε., Χρόνη E., Νικηφορίδη Γ.  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

PICKLE: Από την ανάλυση του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων στη μοριακή αρχιτεκτονική των νοσημάτων

Η κατανόηση της δομής και δυναμικής του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (ΔΠΑ) του ανθρώπου είναι πολύτιμη για τη διερεύνηση της σχέσης γενετικής σύστασης-κλινικής εικόνας καθιστώντας απαραίτητη την ανακατασκευή του. Όμως, οι σχετικές πρωτογενείς βάσεις δεδομένων παρουσιάζουν μικρή αλληλοεπικάλυψη λόγω διαφορών στην επιλογή και διαχείριση της βιβλιογραφίας και χρήσης διαφορετικών επίπεδων αναφοράς της γενετικής πληροφορίας.

Στοχεύοντας στην εξάλειψη αυτών των προβλημάτων, ανακατασκευάσαμε το ΔΠΑ του ανθρώπου επιλέγοντας, αποκλειστικά, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών του πλήρους πρωτεϊνώματος. Σημαντικό στοιχείο της βάσης μας (PICKLE) αποτελεί ο μηχανισμός συσχέτισης κωδικών ταυτοποίησης πρωτεϊνών στα διάφορα επίπεδα αναφοράς της γενετικής πληροφορίας που υποστηρίζει την ενοποίηση των πρωτογενών δεδομένων.

Συνδέοντας τις πρωτεΐνες-κόμβους του δικτύου με νοσήματα και φάρμακα, η PICKLE αναδεικνύεται σε μια αξιόπιστη βιοπληροφοριακή πηγή για την κατανόηση της μοριακής βάσης των νοσημάτων, της αρχιτεκτονικής των δικτύων των πρωτεϊνών που ευθύνονται ή συμμετέχουν στην εκδήλωση ασθενειών, το σχεδιασμό νέων φαρμάκων, και την υπόδειξη νέων πρωτεϊνών-στόχων για γνωστά φάρμακα.

Των: Α. Γιουτλάκη1,2, Μ. Κλάπα 2, Ν. Μοσχονά1

* 1 Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Εργαστήριο Μεταβολικής Μηχανικής & Συστημικής Βιολογίας, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων με τη εφαρμογή Υπολογιστικών Ομοιωμάτων και Προσομοιώσεων MonteCarlo

Η ομάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής για απεικονιστικές και δοσιμετρικές εφαρμογές.Η σύγχρονη ιατρική έχει στραφεί στην εξατομικευμένη κλινική πράξη,στοχεύοντας σε όσο το δυνατόν βελτιστοποιημένες μεθόδους για την υλοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων στον κάθε ασθενή.

Η χρήση τεχνικών Monte Carlo σε συνδυασμόμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας των Η/Υ(cloudcomputing, clusters, HPC, GPU),μπορούν πλέον να παρέχουν ένα ακριβέςεργαλείο για τη μελέτη προσωποποιημένων περιπτώσεων. Στο εργαστήριο τους υλοποιούν τέτοιες τεχνικές αξιοποιώντας ισχυρούςυπολογιστικούς πόρους για τη μελέτη κλινικών και προ-κλινικών πρωτοκόλλων με τηχρήση σύγχρονων υπολογιστικών μοντέλων.

Οι εφαρμογές στις οποίες στοχεύουν σχετίζονται άμεσα με την κλινική πράξη καθώς και με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμάκων. Ογκολογικές κλινικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση αξιοποιώντας τέτοιες μεθόδους, με την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και εργαλείων.

Στόχος είναι η υλοποίηση ρεαλιστικών προσομοιώσεων για τη βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων προσωποποιημένης διάγνωσης και θεραπείας.

Των: Καγκάδη Γεωργίου, Παπαδημητρούλα Παναγιώτη, Κωστού Θεοδώρας  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

 

Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής παρέχει εικόνες ανάλογες της Ιστολογικής εξέτασης σε ουρητήρες ζώων που φέρουν μεταλλικές ενδοπροθέσεις.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική μελέτη των εικόνων της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) με τις αντίστοιχες της ιστολογικής εξέτασης προερχόμενες από ουρητήρες χοίρων και κουνελιών στους οποίους προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές ενδοπροθέσεις (MSs).

Επιπρόσθετα, αξιολογείται η αξιοπιστία μιας μεθόδου (αλγόριθμου) που πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες μετρήσεις στις εικόνες OCT σε αγγειακές μεταλλικές ενδοπροθέσεις. Σε κάθε ουρητήρα από 10 χοίρους και 6 κουνέλια τοποθετήθηκαν μεταλλικές ενδοπροθέσεις επικαλυμμένες με την ουσία zotarolimus (ZES) και απλά μεταλλικά stent (BMS). Οι χοίροι παρακολουθήθηκαν για περίοδο 4 εβδομάδων και τα κουνέλια για 8 εβδομάδες. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε OCT στους μη αποφραγμένους ουρητήρες. Ακολούθησε ιστοπαθολογική εξέταση των ιδίων ουρητήρων αφού προηγουμένων μονιμοποιήθηκαν σε ακρυλική ρητίνη. Οι εικόνες OCT χωρίστηκαν σε τεταρτοκύκλια και συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες ιστολογικές από ανεξάρτητους παρατηρητές. Οι τελευταίοι έπρεπε να διακρίνουν τα διαφορετικά στρώματα ουρητήρων των εικόνων OCT και να τα συγκρίνουν με τα αντίστοιχα της ιστολογικής εξέτασης.

Μετρήσεις των ουρητήρων χρησιμοποιώντας το λογισμικό της συσκευής OCT συγκρίθηκαν με αυτές που έδωσε η αυτοματοποιημένη μέθοδος. Οι παρατηρητές συμφώνησαν σε σημαντικό βαθμό στην σαφή απεικόνιση του ουροθηλίου από τη βασική στοιβάδα και της βασικής στοιβάδας από τη μυϊκή στοιβάδα. Οι μετρήσεις που προήλθαν από τη χρήση του αλγορίθμου ήταν παρόμοιες με τις μετρήσεις του λογισμικού OCT.

Σημαντικά περισσότερη ουροθηλιακή υπερπλασία διαπιστώθηκε στην περίπτωση των BMSs συγκριτικά με τα ZESs. H OCT αποδείχθηκε αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης των μεταλλικών ουρητηρικών ενδοπροθέσεων και ταυτοχρόνως παρέχει εικόνες του ουρητηρικού αυλού παρόμοιες με εκείνες του μικροσκοπίου. Οι μετρήσεις των ουρητήρων που φέρουν ενδοπροθέσεις γίνονται αξιόπιστα με την αυτοματοποιημένη μέθοδο.

Των: Παναγιώτης Καλληδώνης1, Ιάσων Κυριαζής1, Δέσποινα Λιούρδη1, Βασίλειος Παναγόπουλος1, Μαρίνος Βασίλας1, Σταύρος Τσαντής2, Δημήτριος Καρναμπατίδης3, Αθανάσιος Τσαμαντάς4, Γεώργιος Καγκάδης2, Ευάγγελος Λιάτσικος1

* 1 Ουρολογική κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

2 Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

3 Τμήμα Ακτινολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

4 Τμήμα Παθολογοανατομίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Ανάλυση Σύνθετων Ασθενειών και εξατομικευμένη θεραπεία με υπολογιστικά εργαλεία Συστηματικής Βιολογίας & Βιοπληροφορικής

Η ομάδα Συστημικής Iατρικής Βιοπληροφορικής (Systems Medicine and Bioinformatics) του τομέα Βιοσημάτων (Biοsignal Lab) του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (Dept. of Medical Physics) ειδικεύεται στην ενίσχυση και ανάπτυξη της έρευνας στην Βιολογία και την Ιατρική μέσω της εφαρμογής νέων και καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων με ισχυρό μαθηματικό και βιολογικό υπόβαθρο.

Η ομάδα Συστημικής Iατρικής Βιοπληροφορικής διαθέτει εμπειρία στην ανάλυση σύνθετων ασθενειών και κυτταρικών διεργασιών όπως διάφορες μορφές καρκίνου, γρίπη (Η1Ν1) και γήρανση. Ο σύγχρονος υπολογιστικός εξοπλισμός του εργαστηρίου υποστηρίζει την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων μοριακής βιολογίας.

Το ‘Biosignal Lab’ συνεργάζεται ενεργά με διάφορες ομάδες και εργαστήρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της Bιοπληροφορικής & της Συστημικής Ιατρικής. Το ‘Biosignal Lab’ εκτός των παραπάνω αναπτύσει δράση και έχει ισχυρή διεθνή παρουσία σε θέματα Νευρομηχανικής (Neuroengineering).

Επιστ. Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μπεζεριάνος, Καθ. Ιατρικής Φυσικής  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Πρωτοσέλιδο "Σύμβουλου Επιχειρήσεων"

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Δείτε το κανάλι μας στο YouTube

Εικονομηνύματα Forum Ανάπτυξης

banner forum 2016

 

Αρχή Σελίδας
Template by JoomlaShine